Ord som kan vara bra att förstå

Språket i arbetslivet är oftast inte detsamma som det vi använder i vardagslivet. När du är på jobbet är det inte ovanligt att du hör massor av ord som du aldrig har hört talas om innan. Och det är inte bara ord där det inte gör någonting att du inte förstår vad det betyder – till exempel CRP test (som mest används inom vården)-, utan det är även ord som du förväntas förstå.

Validering

Så vad betyder validering? Jo, enkelt förklarat betyder det bekräftelse. Till exempel att du bekräftar någons känsla av rädsla om du själv inte är rädd. Det är inte många unga som vet vad validering är, utan det är oftast i äldre dagar som man börjar använda ordet. Därför kan det vara bra på att veta vad det betyder innan du sätts i ett sammanhang med äldre personer.

Delegation

Delegation är vanligt inom ledarskap och management. Det betyder att någon ger andra en uppgift att göra eller liknande. Den personen som bestämmer delegerar då en uppgift till någon annan. Och det behöver inte handla om lathet, utan att en viss person delegeras en viss uppgift för att den har den kunskap som behövs.

Incitament

När du har en anledning att göra något har du ett incitament. Till exempel när du jobbar så gör du det för att tjäna pengar. Att tjäna pengar är då ditt incitament för att jobba. Det kan också handla om belöning och motivation, vilket är väldigt vanligt om du jobbar med hundar. Men även med människor.